Grex Interfectors Mercenarshi

Ventaris 19 első rész

Vámpír van a bányában.

S megpihentünk.

A következő reggelen prosecturavá alakítottuk az ásatás mélyét, hol Beholdert beleztünk reggeli rántotta helyett. Mészárosmunkánk gyümölcse egy zöld smaragdkő lett (tudtuk meg utólag Bombertől). Shakarn „dvágaság”vágya felülkerekedik józan eszén, s megpróbál meglépni a Bombi által is igényelt kővel. Skill-challange lészen ebből… Közben Loller kikémiázza a helyszíni közetből, bizony ez egy Al (bauxit) bánya. Bombinak az ádáz küzdelemben (Shakarn ellen) marad ideje még a lovakkal is foglalkozni, s beljebb vezeti őket a már biztosított bányarészben, mivel ezen a tájon hideg van, arról nem is beszélve, hogy a törpök igen gyakran „szenvednek” Buga-phíliában. Ami inkább egy állapot, de erről majd máskor…

Úgy néz ki, ez az este Bombi estélye. Gombász Bombinak feltűnik, hogy a körülöttünk lévő fluoreszcens gombák nem igazán jellemzőek az általunk bejárt bányarészre. Bizonyosan vminek köszönhetően képesek itt élni s szaporodni… hm, nyomok mindenfelé…

Tukur az eddig már jól bevált módszerrel próbál előre lopakodni, míg a díszes társaság a soron lévő elágazásnál várakozik. Az első, jobb oldali elágazásban egy kőágyat figyelünk meg 3-4 m mélyen a platótól. Salem tisztess távolságból felfedez egy mozdulatlan kezet a kövek közt, majd ki más, mint Sasszemű Bombi egy másikat is. A lovasság közelebb megy, s 4 warforged tetemét próbálják exhumálni, míg a lövészek fentről kisérik figyelemmel az eseményeket. Az exhumálási folyamat mégsem halad a vártak szerint, ezért egy warforged hullával megelégedve Lola nyomban rituáléjához fog… A 1356 névre keresztelt gépeber maradványhoz (ez a szám volt a hátán) térdel s ráhangolódik a lény utolsó 24 másodpercére. Pontosan 26 másodperc múlva Lola közli a többiekkel, hogy ezek a hullák a bánya mélyebb részén lelték haláluk bizonyos pókalsótestű és emberfelsőtestű lények rajtaütésszerű támadásától (persze Pókász Bombi pókmarás ismeretének köszönhetően azonosítjuk be az arachnoidokat).

Folytatjuk utunk a síneken tova. A következő, bal elágazásban egy szénbányát vélünk felfedezni. Ravasz Bombi ezt a helyszínt találja a legalkalmasabbnak a skill-challange záró fejezetéhez… Mikor is Shakarn érthetetlen körülmények között a vízhez igazán közel kerül, Bombi rajtaütésszerű támadást intéz ellene. Shakarn egy kissé vizes lesz, de véglegesen magáénak tudhatja a smaragdkövet Bombi szomorúságára. Tova lépünk, s egy törpterembe érünk, hol a törpöknek eléggé üveges a nézésük.

2014-05-25_23.08.37.jpg

Mivel tolerancibajnokokként is hírösek vagyunk, ezeket a „fura” törpöket meg is szórjuk egy kis dinamittal. Tukur s Bombász Bombi robbant a törpnép közé. A heves harc közben kiderül a törpökről, hogy élőhalottak. Továbbá az, hogy szeretik a csoportos foglalkozást s a közrefogást. A harci lendületünk egy távolról kirajzolódó felhő… denevérfelhő…hopp, egy vámpír töri meg. De nem tejbepapin nőtt fel kis társaságunk! Mikor a genocídiumot végrehajtjuk, a vámpír is eliszkol.

Utána kellene menni…

2014-05-25_23.09.13.jpg

Comments

pedjaster

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.