Grex Interfectors Mercenarshi

Ventaris 18

A sötét alagutakban.

Három nap lovaglás után megérkezünk a bánya bejáratához.

NentirValePlayerMap_Vasszivu.jpg

Látszólag le volt zárva deszkákkal, de azok immáron leszaggatva nyújtanak belátást a barlangba, amely körül párnapos hó fehérlik. A bányából sínek vezetnek felénk, sínütközővel a végén. Nem messze agy vagon is áll, meg egy daru.

Tukur belopakodik, hogy felderítse, mi a helyzet. Belül egyenesen visz az út, és eleinte van egy elágazás balra (ahogyan lejjebb is az egyenes vonalon). Az első elágazásnál van egy vagon, amely bal irányra van állítva. Balról lépteket hall, és mintha egy nagyobb helyiségből jönnének.

Továbblopakodik, és egy pályaudvart lát maga előtt, három járgány is van bent. Na meg két duergár, valamit motyognak, miközben szemeik vöröslenek. Ahogy jobban megfigyelné őket, az egyik elkiáltja magát, miszerint behatolók vagyunk, és támadnak is. Erre kiderül, hogy nem ketten voltak, hanem négyen.

IMAG0387.jpg

Az első támadó relatíve gyorsan elpusztul. Ámde ahogy az egyiknek a többi közül kifakad a vére, négyszeresére nő. Miután ez látjuk, Lola ajánlja, hogy a hasonszőrű tárára összpontosítsuk minden erőnket, hogy mihamarabb kidőljön.

IMAG0388_BURST003.jpg

IMAG0395.jpg

Közben Sa’alem a harmadikat képtelenné teszi a harcra, legalábbis ideiglenesen. Madame Lola terve sikeresnek bizonyul, s ahogy megnőtt a másik ilyen képességgel rendelkező duergár, ki is dőlt egy mihaszna támadáspróbálkozás után. A megmaradt immáron óriást Bombadur támadja meg, nem kis bravúrral: a meglévő tetemen szökdécselve felugrik emez hátára és lecsapja a fejét, majd utána ügyesen landol.

IMAG0398_BURST002.jpg

Erre feleszmél a megmaradt ellenfelünk, s miután hasztalanul próbáltuk értelemre bírni, Bombadurt megfogja tökeit, majd Tukur próbálkozik azzal, hogy lekötözze az ürgét, ám ez nem megy neki, így törpe barátunk kitépi a tökeit, a többiek pedig végeznek vele.

Bombadur kiveszi a fogát a levágott fejűnek nyakláncként, a két heréjét pedig szárításra elteszi, hogy majd a szakállába fűzi.

Comments

pedjaster

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.