Grex Interfectors Mercenarshi

Vargaris 11.-12.

Viharos utakon

Vargaris 11.

Gwanog nyoma után indulunk. Kit a hajó mellett lelünk. Thoroq felsegíti, s tovalépünk Ashenport felé…

Rossz idő elé nézünk.

Közelítve a vihar epicentrumához, hirtelen hátszelet kapunk, s már is az eső.

Házakat pillantunk meg a távolban, s egyszercsak egész településsé kerekedik. Sár, zuhogó eső, villámlik.

ashenport.jpg

A Csendes vizek fogadójába irányít bennünket Bombadúr a vihar elől. A kocsmában emberek, elfek, és törpök. Pjotr, a mákostészta hajú férfi ember fogad bennünket a sanknál.

10 ser s 4 halvacsora rendel. Relina kiszolgálóhölgyre várva, Sky bejelenti, h.elhagy bennünket.

Míg a Nimozarranhoz vezető rúnakövet elrejti a kocsmában, megjegyzi, h.csak Tukur dolgait kell intéznie, s egyszer majd visszatér. (20 napig érvényesa rúnahatás.) Búcsúzóul elégséges bort ad mindenkinek. Mit csak akkor ihatunk meg, mikor nincs veszély, s jót akarunk mulatni.

S megjelenik a szőke, csöcsös, dongóderekú emberlány, ki közli velünk, h.itt vett ki szobát Bolitong.

Nem messze asztalunktól egy nagyobb csoport (6 ember+félelf nő+Bolitong, a keresett gnóm) iszogat. Köztük egy félelf nő magyaráz a csürhének, s köztük a gnómnak is. Thoroq hallgatózik, s egy mondatfoszlányt hall a félelf nőtől:” Mindenképpen alá kell irnunk a megállapodást…” A nő nyakában egy aranylevél csüng, mit Sky egy harcos klán szimbólumaként ismer fel. A másik asztalnál 9 ember diskurál. S mi várunk, míg az emberek meg nem indulnak. Odalépünk , s lebeszélünk vele egy reggeli találkozót.

Vargaris 12.

Skie elhagyja a társaságot. Alvásra térünk, s az éjszaka közepén egyszercsak nyugtalanító hang veri fel fülünk.

Felriadunk, s olyan érzésünk támad, h.mennünk kell, s már tudjuk is merre tartunk.

Salem, Shakarn és Bombadúr megindulnak, míg Thoroq feleszmél. S bámulja a többiek zombimozgolódását…

Comments

pedjaster

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.