Grex Interfectors Mercenarshi

Régi Naplók
Archívum

Erre lehet keresni a régi, kissé zavarossan összehordott és helyütt hiányos naplobejegyzéseinket. A csapat kezdeti történelme lelhető meg a könyvre kattintva:

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.